KİMLER STAJYER EHLİYET ALIYOR?

kimler stajyer

Bu yazımızda merak edilen önemli bir konuyu paylaşacağız. Bilindiği üzere 2016 yılı itibariyle ehliyet sınavında köklü değişiklikler olacak. Bunlardan en çok merak edileni ve hakkında yazılıp çizileni aday sürücülük üzerinedir. Medyanın ve sürücü kurslarının abartması sonucu adaylar bu konuyu fazlaca kafalarında büyüttü. Çünkü normal bir sürücü 100 ceza puanı, aday sürücü 75 ceza puanı sınırını aşmaması isteniyor. Haberlerde belirtilenin aksine ehliyet belgesinde aday sürücü ibaresi yer almayacak.

 Gelelim diğer konuya. Bu konunun anlaşılabilmesi için 17 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğini incelemek gerekiyor. 

Sponsorlu bağlantılar

Yönetmelikte: 

MADDE 31 ‒ Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Aday sürücülük

Ek Madde 3 ‒ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.

Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;

a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi,

b) 48 inci veya 118 inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,

c) 51 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi,

ç) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi,

d) 74 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi,

e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir."

MADDE 37 ‒ Bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci maddesi, 9 uncu maddesi ile değiştirilen 76 ncı maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 31, 32, 34 üncü maddeleri, 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 36 ncı maddesinin (c) bendi 1/1/2016 tarihinde,