SRC SINAV TARİHLERİ

Src sınavına girmek isteyen bir çok şoför adayı sınav tarihini merak ediyor. Alt kısımdan duyuruya bakınız. Bu tarihler her il için geçerli değildir. Fikir vermek amacıyla yazılmıştır.

Sınavsız src belgesi nasıl alınır tıklayınız.

 

1-  Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan (SRC 1, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5,  ODY Türü ve ÜDY Türü) ,

2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar (ODY Türü ve ÜDY Türü)  için,

 

18 Şubat 2018 Pazar, 24 Şubat 2018 Cumartesi, 18 Mart 2018 Pazar, 21-22 Nisan 2018 Cumartesi - Pazar, 06 Mayıs 2018 Pazar, 03 Haziran 2018 Pazar, 07 Temmuz 2018 Cumartesi, 05 Ağustos 2018 Pazar, 16 Eylül 2018 Pazar, 07 Ekim 2018 Pazar, 04 Kasım 2018 Pazar, 16 Aralık 2018 Pazar

Not: Sınav tarihleri için sürücü kursuyla görüşünüz. Üste yazan tarihler İstanbul-Ümraniye için geçerlidir.

 

-Tarihlere titizlikle uyulacaktır. Aksi taktirde adayların sınav hakkı kaybolacaktır. Bu nedenle sistemlerde oluşabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak başvuruların son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

 

AÇIKLAMA :

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,      

1- Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

2-  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

3- ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl süreyle Bakanlığımızdan yetki belgesine sahip firmalarda mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

4- Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü, Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.

Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında Bulunacaklardır.

1)Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli)  resimleri  taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden  sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

2)Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişiler kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

3)Sınav ücreti, 40.00 TL. dir (kart bedeli hariç). Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası İnternet Şubesi e-devlet ödemelerinden veya Halkbankası Şubelerinden Kurumsal Tahsilatlar kısmından ödenebilir.  Havale veya EFT kabul edilmeyecektir.  

4)Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir

5)Bakanlığımız tarafından yapılan Mesleki Yeterlilik sınavında başarılı olan kişilerin T.C. kimlik numarasını belirterek Mesleki Yeterlilik Belgesi kart bedeli olan 17.00 TL. belge ücretini   Halkbankası   İnternet   Şubesi   e-devlet   ödemelerinden  veya Halkbankası Şubelerinden Kurumsal Tahsilatlar kısmından ödemeleri halinde Mesleki Yeterlilik Belgeleri  basılarak adreslerine gönderilecektir. Havale veya EFT kabul edilmeyecektir.

 

Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler: 

-Sınav Başvuru Formu ( Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden veya www.kugm.gov.tr internet adresinden temin edilebilmektedir.)
-Yüksekokul diploması veya  eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı
veya onaylı örneği,
-T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,
-2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında), 

 

EĞİTİMDEN MUAF OLUP, DOĞRUDAN SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR İÇİN SINAV BAŞVURU ADRESLERİ

I. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)
II. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
III. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
IV. Bölge Müdürlüğü (Bursa)
V. Bölge Müdürlüğü (Adana)
VI. Bölge Müdürlüğü (Antalya)
VII Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)
VIII. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
IX. Bölge Müdürlüğü (Samsun)
X. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)
XI. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
XII. Bölge Müdürlüğü (Sivas)
XIII. Bölge Müdürlüğü (Bolu)

 

AÇIKLAMALAR :

 1) Sınava girmek isteyen adayların kabul edilmiş başvuru sayısının  250 kişiden az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup,  adaylar tercih ettikleri ikinci ilde sınava alınacaklardır. Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması halinde, tercih ettikleri sınav yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.

2)Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.

3)Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler. 

4)Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5)Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

 

http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/KUGM/tr/Belgelik/guncel_haber/20161122_100355_2769_1_64.docx