Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ağustos Ayı Sınav-10 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 2. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Soru 3. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

Soru 4. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

Soru 6. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

Soru 8. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

Soru 9. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

Soru 10. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?

Soru 11. Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?

Soru 12. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Soru 13. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Soru 14. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 15. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 17. Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?

Soru 21. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 22. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 25. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 26. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

Soru 28. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

Soru 30. Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?

Soru 31. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Soru 32. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 33. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 34. Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 35. Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

Soru 36. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 37. I- Aracının yük ve teknik özelliğine

II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 

Soru 38. Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

Soru 39. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

Soru 40. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

Soru 41. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

Soru 42. Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

Soru 44. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

Soru 45. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 46. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?

Soru 49. I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?

User Details