Ehliyet Sınavı Hazırlık

Eylül Ayı Sınav-20 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

Soru 5. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

Soru 6. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

Soru 8. “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Soru 9. I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 10. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Soru 13. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

Soru 15. 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek

2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek

3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

Soru 16. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?

Soru 17. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Soru 18.  I- Termostatın arızalanması

 II- Devridaim pompasının arızalanması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Soru 19. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 20. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 21. Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?

Soru 24. Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Soru 27. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 28. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir?

Soru 29. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 30. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 32. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 33. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Soru 34. I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

Soru 35. • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Soru 38. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Soru 39. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?

Soru 42. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

Soru 46. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

Soru 48. Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 49. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

Soru 50. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

User Details