Ehliyet Sınavı Hazırlık

Eylül Ayı Sınav-29 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

Soru 2. Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 3. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 4. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

Soru 8. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

Soru 9. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

Soru 11. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

Soru 12. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?

Soru 14. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

Soru 16. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Soru 17. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur?

Soru 19. I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

Soru 20. Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

Soru 21. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

Soru 22. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 23. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

Soru 24. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 25. I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 26. I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 

Soru 27. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?

Soru 28. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 29. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 


Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Soru 30. I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

Soru 31. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi 2 yönlü trafik işaretidir?

Soru 35. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 36. Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Soru 38. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

Soru 40. Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?

Soru 41. Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?

Soru 42. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 43. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

Soru 44. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 45. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Soru 48. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 49. Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

Soru 50. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir?

User Details