Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mayıs Ayı Sınav-14 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

Soru 2. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Soru 3. • Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

Soru 4. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

Soru 5. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 6. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 7. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

Soru 8. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

Soru 9. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

Soru 10. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 11. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Soru 13. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

Soru 14. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 15. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 16. Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?

Soru 17. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

Soru 18. Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 22. Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

Soru 23. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 24. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 25. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

Soru 26. Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

Soru 27. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?

Soru 29. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?

Soru 30. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

Soru 32. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 34. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 35. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

Soru 36. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

Soru 37. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Soru 38. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

Soru 39. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?

Soru 42. Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

Soru 44. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

Soru 45. Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

Soru 46. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

Soru 47. Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 49. I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 50. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

User Details