Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mayıs Ayı Sınav-5 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 2. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?

Soru 4. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

Soru 5. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Soru 8. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 9. I- Şiddetli kafa travması geçirdiğinin

II- Omurilik zedelenmesi olabileceğinin

III- Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin  

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangilerinin göstergesidir? 

Soru 10. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 11. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

Soru 12. İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

Soru 13. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

Soru 14. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 15. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 17. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

Soru 19. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 20. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

Soru 22. Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Soru 23. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

Soru 24. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 25. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

Soru 26. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

Soru 27. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 28. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

Soru 30. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?

Soru 36. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

Soru 37. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

Soru 38. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Soru 40. "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?

Soru 41. I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Soru 42. I- Çekme halatı

II- Pense, tornavida

III- Kriko, bijon anahtarı

IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

Soru 43. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 44. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

Soru 45. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

Soru 47. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir?

Soru 49. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

User Details