Ehliyet Sınavı Hazırlık

Kasım Ayı Sınav-10 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

Soru 2. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 3. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?

Soru 4. • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.

• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 5. Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

Soru 9. “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 12. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?

Soru 13. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

Soru 14. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

Soru 15. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

Soru 16. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 17. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

Soru 19. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

Soru 20. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

Soru 21. Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

Soru 22. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 23. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Soru 24. Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 25. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

Soru 26. Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 27. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Soru 28. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

Soru 29. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 30. Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

Soru 31. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

Soru 33. I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Soru 34. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

Soru 35. Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

Soru 37. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

Soru 38. I- Şiddetli kafa travması geçirdiğinin

II- Omurilik zedelenmesi olabileceğinin

III- Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin  

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangilerinin göstergesidir? 

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

Soru 40. Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 41. Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.


Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

Soru 43. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

Soru 44. Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

Soru 46. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

Soru 48. Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?

Soru 49. I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

Soru 50. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

User Details