Ehliyet Sınavı Hazırlık

Kasım Ayı Sınav-11 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Soru 2. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 3. Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

Soru 4. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.


Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

Soru 5. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Soru 7. 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

Soru 9. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 10. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 11. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

Soru 12. Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Soru 13. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 14. I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

Soru 18. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

Soru 20. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 21. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 22. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.


Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

Soru 23. Motorda hava filtresinin görevi nedir?

Soru 24. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

Soru 25. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 26. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 27. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 28. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

Soru 29. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

Soru 31. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 32. I- Yol koşulları

II- Kullanım süresi

III- Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

Soru 33. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

Soru 35. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 37. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

Soru 38. Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?


Soru 39. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 43. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

Soru 46. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 47. Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 48. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Soru 49. • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

User Details