Ehliyet Sınavı Hazırlık

Kasım Ayı Sınav-23 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Soru 2. Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

Soru 4. Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

Soru 6. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 7. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Soru 8. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

Soru 9. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

Soru 10. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Soru 11. Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

Soru 12. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 13. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?

Soru 15. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 16. Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir?

Soru 17. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

Soru 18. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

Soru 19. Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?

Soru 20. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?

Soru 21. Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 23. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

Soru 24. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

Soru 26. Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 29. Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?

Soru 30. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

Soru 32. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

Soru 33. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 34. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

Soru 36. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37. Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

Soru 38. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

Soru 40. Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler.

Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur?

Soru 41. I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

Soru 42. I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 43. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?

Soru 45. İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye  düşürmez?

Soru 46. I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

Soru 47. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Soru 49. Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 50. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

User Details