Ehliyet Sınavı Hazırlık

Kasım Ayı Sınav-4 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 2. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 3. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 4. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 5. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

Soru 6. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

Soru 7. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

Soru 8. Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj (kavrama) pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

Soru 11. “D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

Soru 12. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?

Soru 15. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Soru 16. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

Soru 18. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

Soru 19. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

Soru 21. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

Soru 22. Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 23. Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

Soru 24. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 25. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

Soru 26. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 27. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

Soru 28. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

Soru 29. Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

Soru 30. I- Cam suyu
II- Motor suyu
III- Motor yağı
IV- Hidrolik yağı

Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?

Soru 31. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 32. Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 33. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

Soru 34. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Soru 36. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Soru 37. Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

Soru 38. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

Soru 40. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

Soru 41. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

Soru 42. I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur?

Soru 44. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

Soru 45. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

Soru 46. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

Soru 48. Motora yağ nereden konulur?

Soru 49. Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?

Soru 50. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

User Details