Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Kasım Ayı Sınav-11 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

Soru 2. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

Soru 3. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?

Soru 6. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 7. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

Soru 8. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

Soru 9. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?

Soru 10. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 11. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi “tehlike uyarı işareti” değildir?

Soru 15. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

Soru 16. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 17. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 18. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 19. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 20. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

Soru 21. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Soru 22. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 23. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 25. “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

Soru 27. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Soru 28. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

Soru 29. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

Soru 30. Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

Soru 31. I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

Soru 33. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

Soru 34. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

Soru 35. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Soru 36. Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

Soru 37. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

Soru 38. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

Soru 39. Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.


Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

Soru 40. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Soru 41. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 42. I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Soru 44. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 45. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

Soru 46. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 47. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

Soru 49. I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün yukarıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? 

Soru 50. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

User Details