Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Mart Ayı Sınav-14 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

Soru 2. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 3. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 4. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Soru 6. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 7. Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

Soru 9. I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 10. Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?

Soru 11. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

Soru 12. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir?

Soru 13. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 14. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

Soru 15. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

Soru 16. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 18. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

Soru 20. Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?

Soru 21. Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

Soru 23. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

Soru 24. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur?

Soru 27. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

Soru 28. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 29. I- Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 31. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 32. Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 36. “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

Soru 38. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 39. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

Soru 40. Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

Soru 41. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Soru 42. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?

Soru 44. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Soru 47. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Soru 48. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 49. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

User Details