Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Mart Ayı Sınav-17 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Soru 2. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

Soru 4. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?

Soru 5. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

Soru 6. Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?

Soru 7. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 8. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Soru 9. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 10. Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 11. Motorda hava filtresinin görevi nedir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?

Soru 14. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Soru 17. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 18. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

Soru 19. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

Soru 20. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Soru 21. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

Soru 22. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

Soru 23. Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 24. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

 

Soru 25. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 26. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

Soru 27. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 28. Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?

Soru 29. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 30. • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

Soru 31. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. 1. Işıklı trafik işaret cihazı

2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri

3. Trafik görevlisi

Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 33. I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

Soru 34. Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 35. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

Soru 36. • Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 38. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

Soru 39. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

Soru 40. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?

Soru 43. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Soru 44. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

Soru 49. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 50. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

User Details