Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Mart Ayı Sınav-21 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Soru 3. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

Soru 5. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Soru 6. “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Soru 8. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

Soru 9. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?

Soru 10. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

Soru 12. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 13. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

Soru 14. Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

Soru 15. İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

Soru 16. Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 17. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Soru 18. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 


Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?

Soru 20. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

Soru 21. Yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır.

1 yıl içerisinde 3-6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün ini geri alınır?

Soru 22. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?

Soru 23. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

Soru 25. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

Soru 27. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 28. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?

Soru 29. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Soru 30. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

Soru 31. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 32. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 33. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

Soru 34. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

Soru 36. I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

Soru 39. Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

Soru 41. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

Soru 42. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Soru 43. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Soru 45. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

Soru 47. • Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

Soru 48. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 49. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

Soru 50. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

User Details