Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Mart Ayı Sınav-28 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

Soru 2. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

Soru 3. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 4. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 5. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

Soru 6. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

Soru 7. Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

Soru 8. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?

Soru 10. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 11. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

Soru 12. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

Soru 13. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Soru 14. I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 

Soru 15. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir?

Soru 16. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

Soru 17. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 18. • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.

• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 19. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Soru 20. Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

Soru 22. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

Soru 23. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?

Soru 25. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Soru 28. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

Soru 29. Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

Soru 30. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

Soru 32. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 33. "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 34. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

Soru 35. "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 37. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Soru 38. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 39. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 40. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Soru 41. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

Soru 43. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

Soru 45. Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 46. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 48. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli  gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 49. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

Soru 50. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

User Details