Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Mart Ayı Sınav-29 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

Soru 2. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 3. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 4. G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 5. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

Soru 6. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

Soru 7. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

Soru 8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 9. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

Soru 10. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 11. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 12. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 13. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 14. Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

Soru 15. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez?

Soru 17. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?

Soru 19. I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

Soru 20. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 21. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

Soru 22. Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

Soru 23. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

Soru 25. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

Soru 26. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

Soru 27. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

Soru 28. Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 29. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 30. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Soru 31. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 32. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

Soru 33. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

Soru 34. Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 

Soru 35. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

Soru 37. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 38. I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 39. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

Soru 40. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 41. 1- Suni solunum uygulanması

2- Dolaşımın değerlendirilmesi

3- Kalp masajı uygulanması

4- Hava yolu açıklığının sağlanması

“Yeniden canlandırma” basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

 

Soru 42. I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

Soru 45. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 47. "Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda “Bu alan sürücü eğitimi alanıdır” ve eğitim araçlarında “Sürücü Adayı” yazmaktadır."

Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüleri tarafından el ile, söz ile ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 48. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

Soru 50. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?

User Details