Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Mart Ayı Sınav-3 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Yerleşim Yerinde = YY

Yerleşim Yeri Dışında = YYD

Kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

Soru 4. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

Soru 8. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastada boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

Soru 10. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

Soru 11. Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 12. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13. I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 15. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16. I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

Soru 17. Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 18. I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 19. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 20. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

Soru 22. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

Soru 23. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 24. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 25. • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 28. Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

Soru 31. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?

Soru 33. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

Soru 34. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 35. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

Soru 37. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

Soru 38. I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 39. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 40. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

Soru 41. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

Soru 42. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

Soru 46. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

Soru 47. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Soru 48. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 49. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

User Details