Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Mart Ayı Sınav-8 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Soru 2. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

Soru 3. Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

Soru 6. Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?

Soru 7. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

Soru 8. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 10. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Soru 13. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

Soru 14. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Soru 15. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 18. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?


Soru 19. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 20. Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 21. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 22. • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

Soru 23. Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

Soru 24. I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

Soru 25. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

Soru 26. "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?

Soru 27. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

Soru 28. Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

Soru 30. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Soru 31. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 33. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

Soru 35. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 36. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

Soru 37. Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38. • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

Soru 39. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?

Soru 41. Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

Soru 43. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 44. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?

Soru 47. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

Soru 48. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Soru 50. Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

User Details