Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Temmuz Ayı Sınav-26 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

Soru 2. Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

Soru 3. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

Soru 5. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?

Soru 6. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

Soru 8. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?

Soru 10. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 11. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?

Soru 13. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 14. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 15. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

Soru 16. Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

Soru 17. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

Soru 18. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki araç için “otoyollarda” azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 19. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

Soru 20. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Soru 21. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

Soru 23. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 25. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 26. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Soru 30. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

Soru 32. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte   kaç km’dir?

Soru 33. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 34. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

Soru 35. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

Soru 37. Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Soru 38. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?

Soru 39. I- Ağızdan buruna

II- Silvester (Göğüsten bastırma)

III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Soru 41. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

Soru 42. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

Soru 45. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

Soru 47. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Soru 48. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

Soru 50. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

User Details