Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Temmuz Ayı Sınav-30 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

Soru 3. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

Soru 4. Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 5. •  Hastanın serin yere alınması

•  Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi

Yukarıdaki ilkyardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

Soru 7. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 8. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 9. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

Soru 10. •  Göz bebeklerinde büyüklük farkı    

•  Geçici hafıza kaybı    

•  Burundan kan gelmesi

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

Soru 11. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

Soru 12. I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

Soru 13. Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj (kavrama) pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 14. Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?

Soru 15. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 17. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

Soru 18. 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek

2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek

3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

Soru 19. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

Soru 21. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

Soru 22. 1. Işıklı trafik işaret cihazı

2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri

3. Trafik görevlisi

Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 23. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 24. Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

Soru 26. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

Soru 27. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

Soru 28. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

Soru 31. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

Soru 32. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

Soru 33. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 35. Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

Soru 36. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

Soru 37. I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?

Soru 39. • Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?

Soru 42. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

Soru 43. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

Soru 44. Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Soru 45. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 46. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?

Soru 47. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

Soru 49. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

User Details