Ehliyet Sınavı Hazırlık

Elektronik ehliyet deneme soruları 19

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 2. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

Soru 3. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 4. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?


Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

Soru 6. Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 7. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

Soru 8. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Soru 9. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

Soru 10. Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

Soru 11. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

Soru 12. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

Soru 14. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Soru 15. I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

Soru 16. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 17. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

Soru 18. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

Soru 20. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 21. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Soru 23. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Soru 24. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

Soru 25. I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 26. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 27. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 28. I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

Soru 29. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 30. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 33. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur?

Soru 34. Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

Soru 36. Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

Soru 37. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

Soru 38. Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

Soru 41. I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

Soru 42. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 43. Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

Soru 44. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 46. "Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 48. I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması

Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?

Soru 49. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

Soru 50. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

User Details