Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Şubat Ayı Sınav-14 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

Soru 3. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

Soru 4. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 5. Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

Soru 8. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 10. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

Soru 11. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 12. Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

Soru 13. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Soru 14. Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 15. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

Soru 16. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 17. Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

Soru 18. I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

Soru 19. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

Soru 23. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Soru 24. Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Soru 26. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 27. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 28. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir?

Soru 29. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 30. I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir.

II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir.

III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir.

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 31. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

Soru 34. • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Soru 35. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 36. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

Soru 39. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

Soru 41. Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

Soru 43. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

Soru 44. Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

Soru 49. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 50. • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

User Details