Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Şubat Ayı Sınav-3 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

Soru 3. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 4. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

Soru 5. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Soru 6. Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 8. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

Soru 9. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

Soru 12. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

Soru 13. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 14. I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

Soru 17. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Soru 18. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

Soru 21. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

Soru 22. "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

Soru 23. I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Soru 24. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 25. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

Soru 26. İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

Soru 27. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 28. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

Soru 29. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

Soru 31. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

Soru 33. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

Soru 35. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

Soru 36. I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 37. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 38. Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 39. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Soru 40. Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

Soru 41. Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

Soru 42. Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

Soru 43. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

Soru 45. Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

Soru 46. Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 47. Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?

Soru 49. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

Soru 50. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

User Details