Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Ekim Ayı Sınav-5 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

Soru 2. I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün yukarıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? 

Soru 3. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?

Soru 4. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

Soru 5. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 6. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 7. Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

Soru 8. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

Soru 9. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Soru 10. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

Soru 11. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

 

Soru 12. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

Soru 13. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Soru 14. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

Soru 15. I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

Soru 16. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

Soru 17. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 18. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 19. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

Soru 20. Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 21. I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

Soru 22. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 23. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 24. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

Soru 25. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Soru 27. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Soru 28. I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 30. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Soru 32. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 33. I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

Soru 35. Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

Soru 37. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

Soru 38. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

Soru 39. Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

Soru 40. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

Soru 41. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 42. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 43. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?

Soru 45. •  Göz bebeklerinde büyüklük farkı    

•  Geçici hafıza kaybı    

•  Burundan kan gelmesi

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

Soru 46. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

Soru 49. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 50. Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?

User Details