Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir? Silah taşıma ruhsatı nereden alınır?

Belirli meslek gruplarına dahil olmayan vatandaşlarımız silah taşıyabilmeleri için silah taşıma ruhsatına sahip olmaları gerekmektedir. Kimlerin silah taşıma ruhsatına sahip olacağı 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’unda açıkça belirtilmiştir.

Silah Taşıma Ruhsatı Nedir?

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununda belirtildiği şekliyle yanında ateşli silah taşımak isteyenlerin bulundurması veya alması gereken ruhsattır. Silah taşıma ruhsatı alabilmek için kişinin silah almasına herhangi bir engelinin bulunmaması, T.C. vatandaşı olması ve en az 21 yaşında olması gereklidir.

Silah Taşıma Ruhsatı Nereden Alınır?

Silah taşıma ruhsatı almak için gerekli olan prosedür, evrak ve işlem tamamlayan kişi oturduğu muhit bölgesine bakan kolluk birimine başvuruda bulunabilir. Kolluk birimleri başvuru sırasında talepte bulunan vatandaşlarımızdan parmak izi ve silaha ilişkin balistik incelemesini yapmaktadır. Kolluk birimlerince yapılan işlemlerde herhangi bir problem olmadığı takdirde silah ruhsatını almak için bağlı bulunduğu kaymakamlığa müracaat edebilir.

Silah Taşıma Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Silah taşıma ruhsatı için 6136 sayılı kanunda belirtilen şartları sağlayan vatandaşlarımız ruhsat dosyası için hiç vakit kaybetmeden evraklarını hazırlayabilirler. Silah taşıma ruhsatı için gerekli evraklar;

  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Nüfus kayıt örneği
  • 4 adet vesikalık fotoğraf (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş)
  • İl Emniyet Müdürlüklerinde bulunan silah taşıma ruhsatı istek formu
  • Adli sicil kaydı
  • Sağlık raporu (Silah Taşıyabilir Belgesi)
  • İkametgâh belgesi (Bağlı bulunduğu bölgedeki kolluk kuvveti tarafından tasdik ettirilmiş)
  • Silah taşıma ruhsatı için başvuru dilekçesi

Kimler Silah Taşıma Ruhsatına Sahip Olabilir?

Belirli meslek (polis, asker vb.) gruplarında yer almıyor ve silah taşımak istiyorsanız mutlaka silah taşıma ruhsatına sahip olmanız gerekmektedir. Kimlerin silah taşıma ruhsatına sahip olabileceği 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununda belirtilmiştir. Kanun kapsamında kişilerin silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarına sahip olabileceği belirtilmiştir.

Silah bulundurma ruhsatı; talepte bulunan kişilerin sadece belirtmiş oldukları ikametlerinde silah bulundurmalarına yönelik ruhsattır. Silah taşıma ruhsatı; talepte bulunan kişilerin yanlarında silah taşıyabileceklerine ilişkin ruhsattır. Silah taşıma ruhsatına sahip olabilecek kişiler 6136 sayılı kanununa göre; 21 yaşını doldurmuş olmalı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, can veya mal güvenliğinden herhangi birinin veya ikisinde bir şüphe olması gerekmektedir.

Mal güvenliği gerekçe gösterilerek şirket cirosu üzerinden silah taşıma ruhsatı sahibi olacaklar, bağlı bulundukları vergi dairesinden şirket beyannamesini resmi olarak temin etmek durumundadırlar. Bunun yanında can güvenliğinin olmadığını öne sürerek silah taşıma ruhsatı isteyen vatandaşlarımız bu durumu valilikler aracılığıyla belgelemek zorundadırlar.