Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ocak Ayı Sınav-3 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

Soru 3. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

Soru 4. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Soru 6. Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?

Soru 7. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Soru 8. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

Soru 9. I. LPG

II. Benzin

III. Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?

Soru 11. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

Soru 12. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 13. I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

Soru 14. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

Soru 17. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 18. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 19. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?

Soru 21. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Soru 22. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 23. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 24. Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

Soru 25. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

Soru 26. • Buji

• Piston

• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 27. 1. Işıklı trafik işaret cihazı

2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri

3. Trafik görevlisi

Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 28. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Soru 29. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

Soru 30. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 31. Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?

Soru 32. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

Soru 34. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?

Soru 36. Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 37. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

Soru 38. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Soru 40. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

Soru 41. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?

Soru 42. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 43. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

Soru 44. Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

Soru 45. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 46. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir?

Soru 47. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

Soru 48. I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

Soru 49. Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

Soru 50. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

User Details