Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ocak Ayı Sınav-8 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Soru 3. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

Soru 5. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 6. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 8. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

Soru 9. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

Soru 10. Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Soru 12. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

Soru 13. Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 14. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Soru 16. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?

Soru 17. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 19. “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 20. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 21. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 22. 1- Hız azaltılır.

2- İşaret verilir.

3- Dar kavisle dönülür.

4- Sağ şeride girilir.  

Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

Soru 23. I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

Soru 25. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

Soru 26. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Soru 27. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

Soru 28. Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 29. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 30. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

Soru 32. Yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır.

1 yıl içerisinde 3-6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün ini geri alınır?

Soru 33. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

Soru 34. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

Soru 37. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 38. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 40. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

Soru 41. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?


Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

Soru 43. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 44. Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

Soru 45. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

 

Soru 46. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 47. Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 48. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Soru 49. "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?

User Details