Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ocak Ayı Sınav-9 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

Soru 2. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

Soru 3. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 4. Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 6. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

Soru 7. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 11. Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 

Soru 13. Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?

Soru 14. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

Soru 15. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

Soru 17. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Soru 18. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?

Soru 20. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 21. Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?

Soru 22. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur?

Soru 24. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

Soru 28. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?

Soru 30. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 31. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

Soru 32. Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 34. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?

Soru 36. 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek

2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek

3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

Soru 37. I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

Soru 38. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

Soru 39. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40. Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?

Soru 41. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?

Soru 44. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

Soru 45. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Soru 48. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 49. • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

Soru 50. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

User Details