Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırı kaç olmalıdır?

Trafikte tehlike arz edecek araçların taşınmasında uyulması gereken bir çok kural vardır. Bunlardan en önemlisi ise trafikte uyması gereken kurallardır. Bu açıdan baktığımız zaman hız sınırları önem arz ediyor. 2019 yılında yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere göre tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları tablo olarak verilmiştir. En alt kısımda verilen kaynakçalardan da söz konusu trafik sınırlamalarına ulaşılabilir.

Tehlikeli madde taşıyan araçların:

(Değişik satır: RG-17/4/2015-29329)Tehlikeli madde taşıyan araçlar (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa)

A) Yerleşim yer içinde:30

B) Yerleşim yer dışında

-Şehirler arası çift yönlü karayolunda: 50

-Şehirler arası bölünmüş karayolunda :60

C) Otoyollarda: 70

tehlikeli madde hız sınırı

 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir?

Üretim ve günlük hayatın sürdürülmesi noktasında kullanılan maddelerin, büyük şehirlerde ve endüstriyel tesislerin neticesinde ortaya çıkan zararlı atıkların değerlendirilmesi, depolanması, taşınması ve imha edilmesinin önemi arttırılmıştır. 

Tehlikeli maddeler dünyanın her yerinde çeşitli amaçlar doğrultusunda taşınmaktadır. Taşıma işlemi birçok farklı modla gerçekleştirilirken, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında kullanılan sistem ve metotlarda da farklılık söz konusudur. Özellikle bir döneme kadar karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılığında ülkeler arasında geçişler sağlarken birtakım kurallar ve yönetmelikler taşımacılığı zorlaştırmış hatta imkânsız hale getirmiştir. Her ülkenin tehlikeli madde taşımacılığında farklı bir sistem uygulaması ve buna bağlı olarak kendi yönetmeliklerini kullanmasından dolayı dünya genelinde belirli bir standardın getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Avrupa başta olmak üzere birçok dünya ülkesinde ADR konvasyonu kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

ADR Nedir?

ADR, ilk olarak 1957 yılında BM Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından kabul edilmiş, tehlikeli mal ve maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin bir anlaşmadır. Ülke olarak Türkiye bu anlaşmayı 2014 yılında kabul etmiş ve karayolu aracılığıyla tehlikeli madde taşımacılığında belirli standartları kendi ülkesinde yönetmelik değişiklikleriyle kabul etmiştir. Kabul edilen bu anlaşmayla birlikte bundan böyle tehlikeli madde taşıyan araç, konteyner ve ambalajların uluslararası standartlara uygun hale getirilmiştir.

ADR’nin Amacı Nedir?

ADR diğer adı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının amacı; karayolu üzerinde tehlikeli madde taşımacılığının güvenliğinin daha fazla arttırılması vurgusu yapılmıştır. Karayolu üzerinde tehlikeli mal taşımacılığı yapacak araçların donanım, yapım ve işleyişlerinin belirli şartlara bağlanmıştır. ADR ayrıca Birleşmiş Milletler tavsiyelerine uymak suretiyle tehlikeli atık ve maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, test edilmesi, paketlenmesi, diğer taşıma yöntem ve biçimleriyle uyumlu hale getirilmesi sağlanmaktadır. Bu anlaşma doğrultusunda alınan belge ve sertifikalara da ADR belgesi denir.

Tehlikeli Maddeler Nelerdir?

Karayolu üzerinde yanıcı, yakıcı ve tehlikeli atık gibi nitelendirilen maddelerin uluslararası taşıma standartlarına uygun olmasının yanında aynı zamanda belirli sınıflandırmaya ayrılmıştır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapılırken alınacak sertifika, belge ve araçların çeşitliliği taşınacak olan maddenin cinsine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre tehlikeli maddeler;

SINIF

Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması

1

Patlayıcı Maddeler

2

Gazlar

3

Yanıcı Sıvı Maddeler

4.1

Yanıcı Katı Maddeler

4.2

Kendi Kendine Yanan Maddeler

4.3

Suyla Temas Halinde Yanıcı Gaz Çıkaran Maddeler

5.1

Yakıcı Özelliği Olan Maddeler

5.2

Organik Maddeler

6.1

Zehirli Maddeler

6.2

Bulaşıcı Özelliği Olan Maddeler

7

Radyoaktif Maddeler

8

Aşındırıcı(Asidik) Maddeler

9

Farklı Tehlikeleri Olan Maddeler ve Nesneler

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar Nelerdir?

ADR anlaşmasına göre karayolu üzerinde tehlikeli madde taşıma işlemlerinde kullanılan araçlar taşıma çeşitlerine göre ayrılmaktadır.

a) Tehlikeli Madde Taşıma Çeşitleri

 • Ambalaj taşıması
 • Dökme taşıma
 • Tanker taşımacılığı

Tehlikeli ambalaj taşıma işlemlerinde taşınacak olan maddeleri ADR standartlarına göre belirtilmesi gerekirken, dökme taşıma işlemini gerçekleştirecek olan araçlarında mutlaka örtülü olması gerekmektedir. Tanker taşımacılığındaysa ADR standartlarına göre yük ne kadar tankere uygun olması gerekliyse aynı şekilde tankerde yüke uygun olması gerekmektedir. Özellikle taşınacak olan maddenin çeşidine göre tanker seçimine dikkat edilmesi gereklidir.

b)  Paketlenmiş Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar

 • Açık Araçlar
 • Kapalı Araçlar
 • Tenteli Araçlar
 • Konteynerler

c) Tehlikeli Dökme Yük Taşınmasına Uygun Araçlar

 • Örtülü Konteynerler
 • Kapalı Konteynerler
 • Silobaz

d) Tanker Taşımacılığı

 • Gaz Konteynerler
 • Tank Konteynerler
 • Taşınabilir Tanklar

e) Tehlikeli Madde Taşıyan Tanker Çeşitleri

 • Emme Basınçlı Tankerler
 • Yanıcı Sıvı Tankerleri
 • İzocam Tankerleri
 • Kimya Tankerleri

 

Kaynakça:

Mevzuat

KGM