11 Şubat 2017 Ehliyet sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

A)Kırıklara yerinde müdahale etmesi
B)Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
C)Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
D)Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

A)Mide
B)Böbrek
C)Akciğer
D)Pankreas

Soru 3. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Su kaybı
B)Oksijensizlik
C)Beslenme yetersizliği
D)Karbonmonoksit eksikliği

Soru 4. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

A)10       -       1
B)20       -       1
C)30       -       2
D)40       -       2

Soru 5. I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

A)II - I - III
B)II - III - I
C)III - I - II
D)III - II - I

Soru 6. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

A)Kasık
B)Boyun
C)Koltuk altı
D)Köprücük kemiği üzeri

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

A)Kan basıncında yükselme
B)Bilinç seviyesinde azalma
C)Hızlı ve yüzeysel solunum
D)Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

A)Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
B)Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
C)Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
D)Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A)Tıbbi yardım istenmesi
B)Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
C)Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
D)Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

Soru 10. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A)Koma pozisyonu
B)Alt-çene pozisyonu
C)Baş-çene pozisyonu
D)Şok pozisyonu

Soru 11. Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şok
B)Diyabet
C)Hipertansiyon
D)Sara krizi

Soru 12. I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.
Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)I. doğru, II. yanlış
B)I. yanlış, II. doğru
C)Her ikisi de doğru
D)Her ikisi de yanlış

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A)Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B)Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C)Kendi kendine kurallar koymak
D)Kendini üstün görmek

Soru 14. I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

A)I ve II
B)I ve III
C)II ve III
D)I, II ve III

Soru 15. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A)Servis istasyonu
B)Araç tartı istasyonu
C)Akaryakıt istasyonu
D)Muayene istasyonu

Soru 16. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

A)
B)
C)
D)

Soru 17. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A)
B)
C)
D)

Soru 18. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)Yolu kontrol etmesi
B)Öndeki aracı geçmesi
C)Aracının hızını azaltması
D)Geçiş hakkını yayalara vermesi

Soru 19. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

A)
B)
C)
D)

Soru 20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)Dönel kavşak yaklaşımını
B)İleri ve sola mecburi yönü
C)Sağa ve sola mecburi yönü
D)Ada etrafında dönüleceğini

Soru 21. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A)Araç uzunluğunun üç katı kadar
B)Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
C)Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D)Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

Soru 22. Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A)30
B)50
C)70
D)90

Soru 23. I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

A)Yalnız I
B)I ve II.
C)II ve III.
D)I, II ve III.

Soru 24. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B)Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C)Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D)Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

Soru 25. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A)1 - 2 - 3
B)1 - 3 - 2
C)2 - 3 - 1
D)3 - 2 - 1

Soru 26. • Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

A)Durma
B)Geri gitme
C)Park etme
D)U dönüşü yapma

Soru 27. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)sis ışıklarının
B)park ışıklarının
C)yakını gösteren ışıkların
D)uzağı gösteren ışıkların

Soru 28. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

A)Kış lastiği
B)Yaz lastiği
C)Polen filtresi
D)Cam suyu antifrizi

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

A)Geri gitmek
B)Geriye dönmek
C)Zorunluluk dışında park etmek
D)Hızına uygun şeritte gitmek

Soru 30. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

A)Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
B)Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
C)Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
D)Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak

Soru 31. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni
Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

A)Hurdaya ayrılması
B)Teknik değişiklik yaptırılması
C)Aracın yaralanmalı kazaya karışması
D)Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

A)Üçgen reflektör
B)İlk yardım çantası
C)Yangın söndürme cihazı
D)Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

A)Fren mesafesinin artması
B)Güvenli sürüşün sağlanması
C)Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
D)Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu
belgelerden biri değildir?

A)Sürücü belgesi
B)Araç bakım kartı
C)Araç tescil belgesi
D)Nüfus hüviyet cüzdanı

Soru 35. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

A)Görüntü kirliliğini
B)Gürültü kirliliğini
C)Hava kirliliğini
D)Su kirliliğini

Soru 36. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A)amortisör
B)radyatör
C)alternatör
D)distribütör

Soru 37. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yakıt tüketimini azaltmak
B)Aracın dönüşlerini sağlamak
C)Akünün şarj olmasını sağlamak
D)Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek

Soru 38. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

A)
B)
C)
D)

Soru 39. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I, II ve III.

Soru 40. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını
olumsuz etkiler?

A)Fren balatasının
B)Polen filtresinin
C)Yakıt filtresinin
D)Geri vites müşirinin

Soru 41. Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

A)Antifriz
B)Motor yağı
C)Hidrolik yağı
D)Akü elektroliti

Soru 42. Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

A)Fren
B)Yakıt
C)Yağlama
D)Soğutma

Soru 43. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)Motorun devri artırılır.
B)Açık camlar varsa kapatılır.
C)Önemsenmez yola devam edilir.
D)Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Soru 44. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
B)Motor yüksek devirde kullanılır.
C)Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D)Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

Soru 45. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A)I ve II
B)I ve III
C)II ve III
D)I, II ve III

Soru 46. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A)Yardımlaşmaya
B)Öfke duygusuna
C)Bencil davranmaya
D)Aşırı tepki göstermeye

Soru 47. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

A)Öfke
B)İnatlaşma
C)Sabır
D)Aşırı tepki

Soru 48. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

A)Öfke
B)Empati
C)Bastırma
D)Engellenme

Soru 49. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

A)Kural ihlallerinin azalmasına
B)Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
C)Kazaya karışma olasılığının azalmasına
D)Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A)Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
B)Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
C)Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
D)Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi