13 Şubat 2016 Ehliyet sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A) İtfaiye
B) Ambulans
C) Polis imdat
D) Jandarma imdat

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A) Adı ve soyadının öğrenilmesi
B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D) Solunum sayısının değerlendirilmesi

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
C) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
D) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması

Soru 4. Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

 

A) Kanamanın durdurulması için
B) Dolaşımın değerlendirilmesi için
C) Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
D) Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için

Soru 5. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
Yetişkin -------- Bebek
A) 2 ------------ 1
B) 3 ------------ 2
C) 5 ------------ 4
D) 7 ------------ 6

Soru 6. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A) Böbrek
B) Akciğer
C) Bağırsak
D) Karaciğer

Soru 7. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Şok
B) Havale
C) Epilepsi
D) Bayılma

Soru 8. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

Soru 9. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A) Öksürmek
B) Yutkunmak
C) İdrar kaçırmak
D) Sesli dürtülere tepki vermek

Soru 10. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
A) 
B) 
C) 
D) 

Soru 11. I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 12. Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 13. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?


A) Tali yol
B) Geçiş yolu
C) Bağlantı yolu
D) Bölünmüş yol

Soru 14. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A) Minibüs
B) Tramvay
C) Kamyonet
D) Arazi taşıtı

Soru 15. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A) 
B) 

C) 
D) 

Soru 16. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A) Geri dönmesini
B) Motoru durdurmasını
C) Harekete hazırlanmasını
D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

Soru 17. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


A) Kavşağa 50 m kaldığını
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

Soru 18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


A) Kasisli yola girileceğini
B) Yolda çalışma olduğunu
C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini

Soru 19. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


A) Kavşağa
B) Köprüye
C) Tali yola
D) Demir yoluna

Soru 20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


A) Mopet yolunu
B) Bisiklet yolunu
C) Mopetin giremeyeceğini
D) Motosikletin giremeyeceğini

Soru 21. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A) 
B) 
C)  
D) 

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C) Hız azaltmak için frene basılması
D) Ters yönden yola girilmesi

Soru 23. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?


A) 50
B) 70
C) 80
D) 90

Soru 24. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Takip mesafesi kuralına uyulması
D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

Soru 25. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A) 35
B) 50
C) 70
D) 140

Soru 26.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 27. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?


A) Otomobil
B) Kamyonet
C) Motosiklet
D) At arabası

Soru 28. "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında
- - - - sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) asli kusur
B) tali kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma

Soru 29. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Araç dengesinin korunması
B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi

Soru 30. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 31. Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A) Kasko sigortası
B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C) Zorunlu deprem sigortası
D) Hırsızlık sigortası

Soru 32. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B) Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C) İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

Soru 33. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 34. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Aracın hızı
B) Yolun eğimi
C) Lastiklerin durumu
D) Yolun genişliği

Soru 35. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?


A) Otoyol
B) Demir yolu
C) Devlet yolu
D) Uluslararası yol

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A) Emme susturucusu
B) Egzoz susturucusu
C) Emme manifoldu
D) Egzoz supabı

Soru 37. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A) Fren pedalının
B) Far ampulünün
C) Marş motorunun
D) Silecek motorunun

Soru 38. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


A) Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
B) Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
C) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
D) Motor kaputunun tam kapanmadığını

Soru 39. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A) Yağlama sistemi
B) Şarj sistemi
C) Ateşleme sistemi
D) Soğutma sistemi

Soru 40. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A) Bantlanır.
B) Yapıştırılır.
C) Değiştirilir.
D) İple sarılır.

Soru 41. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A) Buji
B) Soket
C) Ampul
D) Sigorta

Soru 42. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A) Saf su
B) Antifriz
C) Motor yağı
D) Fren hidroliği

Soru 43. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Motor yağ basıncı ikaz ışığı
B) Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
C) Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
D) Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A) Araç üstü tavan bagajı kullanılması
B) Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
C) Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
D) Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Soru 45. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mizaç
B) Beden dili
C) Trafik adabı
D) Konuşma üslubu

Soru 46. Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B) Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
C) Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
D) Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

Soru 47. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A) Öfke
B) Sabır
C) İnatlaşma
D) Aşırı tepki

Soru 48. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A) Korkutmak veya şaşırtmak
B) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Soru 49. I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 50. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A) Ülke ekonomisini
B) Kasko sigortasının önemini
C) Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D) Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini