17 Aralık 2016 Ehliyet sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

A) Hareket sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) Boşaltım sistemi

Soru 3. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A) Yaralıyı değerlendirmenin
B) Trafik kazalarını azaltmanın
C) Sağlık personeli niteliği kazanmanın
D) İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın

Soru 4.

Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

A) Uzuv kopması varsa
B) Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse
C) Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
D) Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa

Soru 5. I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.
Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

A) Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
B) Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
C) Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
D) Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Yarı oturur pozisyon verilmesi
B) Fiziksel hareketinin artırılması
C) Hava yolu açıklığının sağlanması
D) Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi

Soru 8. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

A) Kesik yaralar
B) Ezikli yaralar
C) Delici yaralar
D) Parçalı yaralar

Soru 9. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

A) Baş geride yarı oturuş
B) Sırtüstü yatış
C) Dik oturuş
D) Yan yatış

Soru 10. Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Kazazedenin yalnız bırakılması
B) Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
C) Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
D) Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi

Soru 11. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) kırık
B) çıkık
C) donma
D) burkulma

Soru 12. Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

A) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B) Heimlich manevrası
C) Rentek manevrası
D) İtfaiyeci yöntemi

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

A) Trafik ışıkları
B) Trafik görevlisi
C) Trafik levhaları
D) Yer işaretlemeleri

Soru 14. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

A) Şerit
B) Banket
C) Geçiş yolu
D) Bağlantı yolu

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak
B) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
C) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
D) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek

Soru 16. • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Mola verilmeli
B) Yola devam edilmeli
C) Gözler ovuşturulmalı
D) Baş dik tutulmaya çalışılmalı

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

A)
B)
C)
D)

Soru 18. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A)
B)
C)
D)

Soru 19. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A) Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
B) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D) Durmadan dikkatli geçmeli

Soru 20. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

A)
B)
C)
D)

Soru 21. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Taşıt giremez

B) Motosiklet giremez

C) Taşıt trafiğine kapalı yol

D) Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol

Soru 22. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A) 50
B) 70
C) 90
D) 110

Soru 23. Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
B) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Öndeki aracın geç işaretine uymalı

Soru 24. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A) 50 metre sonra durmalı
B) Asgari (en az) 50 km/saat hızla gitmeli
C) Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
D) Öndeki araçla arasında 50 metre mesafe bırakmalı

Soru 25. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

Soru 26. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 27. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A) Dar bir kavisle dönmeli
B) Hızını azaltmadan kavşağa girmeli
C) Karşıya geçen yayaya yol vermeli
D) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

Soru 28. I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 29. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

A) LPG
B) Benzin
C) Motorin
D) Biyodizel

Soru 30. Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A) Trafik kazalarının
B) Trafik işaret levhalarının
C) Trafikteki görevli sayısının
D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların

Soru 31. Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A) Eskort eşliğinde
B) Seyyar tepe lambası taktırara
C) Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D) Araçlarında bir gözcü bulundurarak

Soru 32. I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 33. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A) Çevre

B) Çevre hakkı

C) Çevre düzeni

D) Çevre koruma

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A) Periyodik bakım kartı
B) Araç tescil belgesi
C) Yağ değişim kartı
D) Kasko poliçesi

Soru 35. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 36. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

A) Akünün boşalmasından
B) Akünün tam şarjlı olmasından
C) Hava filtresinin kirlenmesinden
D) Akü kutup başlarının sıkı olmasından

Soru 37. Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

A) Alarm
B) Hava yastığı
C) Merkezi kilit
D) Hız sabitleyici

Soru 38. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.

Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

A) Marş motorunda
B) Soğutma fanında
C) Motor devir göstergesinde
D) Akü şarj ikaz ışığının ampülünde

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

A) Yağ
B) Asit
C) Saf su
D) Antifriz

Soru 40. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Flaşör arızalıdır.
B) Distribütör arızalıdır.
C) Fren müşiri arızalıdır.
D) Geri vites müşiri arızalıdır.

Soru 41. Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

A) Sürüş konforunu
B) Trafik kazası riskini
C) Direksiyon hâkimiyetini
D) Aracın yol üzerinde tutunmasını

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

A) Antifriz
B) Fren hidroliği
C) Motor yağı
D) Akü elektroliti

Soru 43. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şaft
B) Volan
C) Kavrama
D) Amortisör

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

A) Far ayarı
B) Buji ayarı
C) Avans ayarı
D) Rölanti ayarı

Soru 45. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizaç
B) Beden dili
C) Trafik adabı
D) Konuşma üslubu

Soru 46. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

A) Hırçınlık
B) Sorumluluk
C) Bencillik
D) Hoşnutsuzluk

Soru 47. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

A) Hoşgörülü olması
B) Bencil davranması
C) Aşırı stres yapması
D) Sürekli kornaya basması

Soru 48. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A) İnatlaşmaya
B) Aşırı tepki göstermeye
C) Kaba ve saldırgan davranmaya
D) Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

Soru 49. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

A) Empati düzeyi yüksek
B) Görgü seviyesi düşük
C) Sorumsuz
D) Bencil

Soru 50. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşısındaki kişiyi suçlaması
B) Empati kurmaktan kaçınması
C) Karşısındaki kişiye saygı duyması
D) Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması