Ehliyet Sınavı Hazırlık

Soru 1. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?

Soru 2. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 3. Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Soru 4. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

Soru 5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 6. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

Soru 9. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Soru 10. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 11. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

Soru 12. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

Soru 13. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Soru 14. • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

Soru 15. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

Soru 16. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

Soru 17. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

Soru 18. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 19. Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?

Soru 21. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 22. Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 23. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 24. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 25. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

Soru 26. Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?

Soru 27. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 28. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

Soru 29. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.


Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

Soru 30. I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 31. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 32. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

Soru 34. Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 35. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

Soru 37. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 38. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 39. Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

Soru 41. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

Soru 42. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

Soru 43. Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 44. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 45. Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

Soru 47. Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 48. Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

Soru 50.  I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

II- Motorlu bisiklet ve motosikletler

III- Traktör ve iş makineleri

IV- Otomobiller

Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

User Details