Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Ehliyet sınavı çıkmış soruları çözerek sınava hazırlanmaya hemen başlayın. Tabloda yer alan sınavlar geçmiş yıllarda sorulmuş on binlerce soru arasından seçilerek e-sınav içeriğine uygun olarak oluşturulmuştur.

E-sınava girmeden bilginizi test etmek için tüm deneme sınavlarını çözmenizi öneriyoruz. Çünkü bu testler farklı tipte ve özellikte binlerce soru arasından titizlikle seçilmiştir.

1 Aralık 2023 17 Aralık 2023
2 Aralık 2023 18 Aralık 2023
3 Aralık 2023 19 Aralık 2023
4 Aralık 2023 20 Aralık 2023
5 Aralık 2023 21 Aralık 2023
6 Aralık 2023 22 Aralık 2023
7 Aralık 2023 23 Aralık 2023
8 Aralık 2023 24 Aralık 2023
9 Aralık 2023 25 Aralık 2023
10 Aralık 2023 26 Aralık 2023
11 Aralık 2023 27 Aralık 2023
12 Aralık 2023 28 Aralık 2023
13 Aralık 2023 29 Aralık 2023
14 Aralık 2023 30 Aralık 2023
15 Aralık 2023 31 Aralık 2023
16 Aralık 2023  

 

Geçmiş aylardaki sorular:

Kasım ayı ehliyet soruları
Ekim ayı ehliyet soruları
Eylül ayı ehliyet soruları
Ağustos ayı ehliyet soruları
Temmuz ayı ehliyet soruları
Haziran ayı ehliyet soruları
Mayıs ayı ehliyet soruları
Nisan ayı ehliyet soruları
Mart ayı ehliyet soruları
Şubat ayı ehliyet soruları
Ocak ayı ehliyet soruları

Soru 1. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?

Soru 2. Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

Soru 4. Ağız-burun çevresi kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki yöntemlerden hangileri uygulanabilir?

I. Holger-Nielsen yöntemi
II. Silvester yöntemi
III. Ağızdan Ağıza

Soru 5. Burun kanamalarında aşağıdakilerden hangisinin uygulanması kanamayı durdurucu etki yapmaz?

Soru 6. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir gevşetme uygulanmalıdır?

Soru 7. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 8. Ön kol kemiği kırıklarında atel malzemesi bulunmadığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

Soru 9. Aşağıdaki kazazedelerden hangisine, vakit kaybetmeden suni solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapacak kişide mutlaka bulunması gereken özelliklerden biridir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi bir organ değildir?

Soru 12. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?

Soru 14. Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kazazedeye ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. El bileği ile dirsek arasındaki büyük bir kanamada geçici kanama durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16. Yanıklar değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi en önemlidir?

Soru 17. Sürücü adayında, işitme yetersizliği olması durumunda, aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisinde oynamaz eklem bulunur?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş olan bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep olur?

Soru 20. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Soru 22. Normal yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

Soru 23. El bileği ile dirsek arasındaki büyük bir kanamada, geçici kanama durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hasta için alınabilecek ilk yardım önlemidir?

Soru 25. Nabız, aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz?

Soru 26. Omurga kırığı olan kazazedenin oturtulmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 28. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 29. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir?

Soru 31. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 32. Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?

Soru 33. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu çeki demiri kullanılarak en fazla kaç metre olmalıdır?

Soru 34. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?

Soru 35. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 36. İş makinesi türünden motorlu taşıtlar, hangi sınıf sürücü belgesi ile kullanılabilir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Soru 38. Bir araca önden ve arkadan en fazla kaç metre taşacak şekilde yükleme yapılabilir?

  Önden Arkadan

Soru 39. Otoyollardaki "HGS" logosu neyi gösterir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi, yaya yolu bulunmayan karayollarında geceleyin yürüyen yayaların alması gereken tedbirlerden biri değildir?

Soru 41. Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerin hangisinde görülür?

Soru 42. Motorlu araçların, aşağıdaki hallerin hangisinde karayolunda sürülmesi yasaktır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi işaretleme reflektörünün özelliği değildir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

Soru 45. Araç üzerinde kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

Soru 46. Dizel motorlarda egzoz dumanı çok siyah çıkıyor ise sebebi hangisi olabilir?

Soru 47. Araçta, motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 48. Araçta, egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49. Flaşörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. Aracın hızını ve torkunu ayarlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

User Details