8 Ekim 2016 Ehliyet sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A) Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
B) Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
C) 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
D) Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi

Soru 2. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinir sistemi
B) Hareket sistemi
C) Boşaltım sistemi
D) Dolaşım sistemi

Soru 3. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A) Yaşı
B) Boyu
C) Cinsiyeti
D) Vücut ısısı

Soru 4. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A) Bildirme
B) Koruma
C) Kurtarma
D) Tedavi etme

Soru 5. • Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A) Baş
B) Karın
C) Göğüs
D) Omurga

Soru 6. Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A) Zihinsel aktivitenin artması
B) Cildin soğuk ve nemli olması
D) Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
C) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması

Soru 8. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
B) Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
C) Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
D) Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması

Soru 9. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


A) Kalp durması
B) Bacak kemiği kırılması
C) Solunum yolu tıkanması
D) Delici göğüs yaralanması

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Kazazedenin hareket ettirilmesi
B) Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
C) Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
D) Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A) Şok
B) Koma
C) Üşüme
D) Bayılma

Soru 12. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.
Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A) İtfaiyeci yöntemi
B) Rentek manevrası
C) Sürükleme yöntemi
D) Heimlich manevrası

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A) Aşırı hız yapmak
B) Alkollü olarak araç kullanmak
C) Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
D) Elinde cep telefonu varken araç kullanmak

Soru 14. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


A) Düz gidilebileceğini
B) Sadece sağa dönülebileceğini
C) Sadece sola dönülebileceğini
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu

Soru 15. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A) Trafik suçu
B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men

Soru 16. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


A) Okul geçidine
B) Yürüyüş yoluna
C) Gençlik kampına
D) Alt veya üst geçitlere

Soru 17. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A)
B)
C) 
D)

Soru 18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


A) 70 metreden sonra yolun daralacağını
B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
C) Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını

Soru 19. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


A) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Soru 20. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?


A) Özürlü sürücüler için parkyeri
B) Özürlü sürücüler çıkabilir
C) Özürlü taşıtı giremez
D) Özürlü sürücü yolu

Soru 21. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A) Sadece para cezası verilir.
B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
D) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.

Soru 22. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


A) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C) Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
D) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini

Soru 23. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 45

Soru 24. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?


A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

Soru 25. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) İki şeridi birden kullanması
B) Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
C) Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Soru 26. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


A) 1 numaralı araca yol vermeli
B) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C) Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

Soru 27. I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 28. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?


A) İş makinesi
B) Polis aracı
C) Ambulans
D) İtfaiye aracı

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A) Park etmek
B) Kırmızı ışıkta beklemek
C) Yolcu indirmek ve bindirmek
D) Yük boşaltmak için beklemek

Soru 30. • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A) Araç kusurları
B) Yaya kusurları
C) Yolcu kusurları
D) Sürücü kusurları

Soru 31. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Gabarinin aşılması
B) Araç dengesinin korunması
C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

Soru 32. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Geçme yaparken sinyal verilmesi

Soru 33. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Park ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların

Soru 34. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A) Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C) Motoru bakımdan geçirildiğinde
D) Sahibi değiştiğinde

Soru 35. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A) Kireç
B) Atık
C) Yanıcı madde
D) Yakıcı madde

Soru 36. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rotil
B) Aks
C) Amortisör
D) Şaft

Soru 37. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkışta patinajı önler.
B) Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
C) Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
D) Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.

Soru 38. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A) Isı enerjisini
B) Hidrolik enerjiyi
C) Nükleer enerjiyi
D) Elektrik enerjisini

Soru 39. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?


A) Motor yağ basıncını
B) Fren hidrolik seviyesini
C) Depodaki yakıt miktarını
D) Motor soğutma suyu sıcaklığını

Soru 40. Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
A) Şarj sistemi
B) Marş sistemi
C) Ateşleme sistemi
D) Yağlama sistemi

Soru 41. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A) Altında
B) Üzerinde
C) Ortasında
D) Hizasında

Soru 42. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A) Bujilerdeki
B) Distribütördeki
C) Far anahtarındaki
D) Endüksiyon bobinindeki

Soru 43. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A)
B)
C) 
D)

Soru 44. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A) Fakir
B) Zengin
C) Normal
D) Az yakıtlı

Soru 45. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A) Kabalık
B) Hırçınlık
C) Bencillik
D) Sorumluluk

Soru 46. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A) Bencil
B) Hoşgörülü
C) Aşırı tepki gösteren
D) Görgüsüzce davranan

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A) Trafik işaretlerinin hasar görmesi
B) Kara yollarının zamanından önce yıpranması
C) Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
D) Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması

Soru 48. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A) Bencillik
B) İnatlaşmak
C) Diğergamlık
D) Sorumsuzluk

Soru 49. I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 50. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A) Öfke
B) Sabır
C) İnatlaşma
D) Aşırı tepki