8 Şubat 2014 Ehliyet sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hastaları tedavi etmek
B) Trafik kazalarını önlemek
C) Temel yaşam desteği sağlamak
D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak

Soru 2. İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A) Ağız içi
B) Bilinci
C) Göğüs hareketi
D) Solunumu

Soru 3. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A) Yaralıları belirlemek
B) Yaralıları araçtan çıkarmak
C) Kazayı yetkililere haber vermek
D) Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
B) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
C) Kişinin aktif ve huzursuz olması
D) Göz bebeklerinin küçülmesi

Soru 5. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A) Kalbi düzensiz çalışanlara
B) Öksürük ve hıçkırığı olanlara
C) Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara

Soru 6. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A) Bacak bölgesinde olan kanamalarda
B) Karın bölgesinde olan kanamalarda
C) Yüz bölgesinde olan kanamalarda
D) Kol bölgesinde olan kanamalarda

Soru 7. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A) Şok
B) Beyin kanaması
C) Ayakta olan kanamalar
D) Ayak bileğinin burkulması

Soru 8. I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.
Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 9. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A) Oturuş pozisyonu
B) Baş-çene pozisyonu
C) Sırtüstü yatış pozisyonu
D) Yüzüstü yatış pozisyonu

Soru 10. Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
B) Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
C) Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
D) Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
A) Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
B) Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
C) Batan cisim varsa çıkarmamak
D) Yarı oturur duruma getirmek

Soru 12. I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı
Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 13. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
B) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
C) Baş-çene pozisyonu verilerek
D) Ayaklarından çekilerek

Soru 14. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A) Hırçın
B) Öfkeli
C) Stresli
D) Saygılı

Soru 15. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
A) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C) Kaza yapma riskinin azalması
D) Sürüş yeteneğinin artması

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü

Soru 17. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
A) 
B) 
C) 
D) 

Soru 18. I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi
Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 19. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?


A) Sağa yanaş
B) Yavaşla
C) Hızlan
D) Dur

Soru 20. Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
B) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
C) Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
D) Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini

Soru 21. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yolu kontrol etmesi
B) Aracının hızını azaltması
C) Yayaları ikaz ederek geçmesi
D) Geçiş hakkını yayalara vermesi

Soru 22. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Soru 23. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Yol ver
B) İleri mecburi yön
C) Girişi olmayan yol
D) Taşıt trafiğine kapalı yol

Soru 24. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Sola dönülmez
B) Sağa dönülmez
C) Sola zorunlu yön
D) Sağa zorunlu yön

Soru 25. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A) Yaya geçidi
B) Sağa tehlikeli viraj
C) Taralı alana girilmez.
D) Taralı alan içine park edilebilir.

Soru 26. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

Soru 27. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
B) 1 numaralı araca yol vermeli
C) U dönüşü yapmalı
D) Hızını artırmalı

Soru 28. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

A) Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
B) 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
C) İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
D) 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı

Soru 29. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
B) Görüş mesafesinin kötü olması
C) Öndeki aracın yavaşlaması
D) Öndeki aracın durması

Soru 30. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A) İstediği şeridi
B) 1 numaralı şeridi
C) 2 numaralı şeridi
D) 3 numaralı şeridi

Soru 31. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
B) Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
C) Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

Soru 32. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?


A) 1 numaralı araç
B) 2 numaralı araç
C) Hızı az olan araç
D) Hızı fazla olan araç

Soru 33. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A) Aracın kapılarının açık tutulması
B) Trafik görevlisine haber verilmesi
C) Motor çalışır halde farların yakılması
D) Motorun durdurulup el freninin çekilmesi

Soru 34. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
B) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
C) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
D) Park veya sis ışıkları ile seyretmek

Soru 35. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yüklerin bağlanması
B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

Soru 36. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

Soru 37. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
A) Sürücü belgesi
B) Araç tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Motorlu araç trafik belgesi

Soru 38. Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A) Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
B) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
C) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
D) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
A) Yeni bir iş kurmak
B) Kasko sigortası yaptırmak
C) Motor tamirciliği eğitimi almak
D) Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak

Soru 40. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
A) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C) Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
D) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri

Soru 41. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rot
B) Fren
C) Motor
D) Direransiyel

Soru 42. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
A) Hava
B) Benzin
C) Motorin
D) Karışım

Soru 43. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?


A) Araç hızını
B) Yakıt miktarını
C) Motor sıcaklığını
D) Motor devir sayısını

Soru 44. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
A) Kornaya
B) Vites koluna
C) Fren pedalına
D) Debriyaj pedalına

Soru 45. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.
A) Yağdanlık
B) Yağ filtresi
C) Yağ çubuğu
D) Yağ pompası

Soru 46. Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Jantın eğilmesi
B) Akünün boşalması
C) Fren balatalarının aşınması
D) Lastik hava basıncının düşmesi

Soru 47. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A) Motor yağı
B) Fren hidroliği
C) Akü elektroliti
D) Motor soğutma suyu

Soru 48. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motor devri düşürülür.
B) Motor devri yükseltilir.
C) Motor hemen durdurulur.
D) Motor rölantide çalıştırılır.

Soru 49. Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Açık camlar kapatılır.
B) Önemsenmez yola devam edilir.
C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Aşırı hız yapılması
B) Frenlerin ayarsız olması
C) Rölanti ayarının bozuk olması
D) Lastiklerin havasının az olması