Ehliyet Sınavı Hazırlık

E-sınavda 5 soru kadar animasyonlu sorulardan sorulmaktadır. Hemen alt kısımda animasyonlu ehliyet sınavı için örnek sorular verilmiştir. Animasyonlu ehliyet soruları, adayın sınav esnasında kısa bir video izleyerek sorulara buna göre yanıt vermesi isteniyor. Adaylar sınav heyecanıyla soruları yanlış algılayabilmektedir. Bu nedenle önce sorunun ne istediğini anlayıp ardından animasyonu izlemenizi öneririz.

Soru 1. I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- "Yeşilden sarıya" dönen trafik işaretini gördüğünde "kırmızı ışığın" yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

 

 

Araç sürücüsü trafik ışığı "yeşilden-sarıya" döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir.

Soru 2. Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

Soru 3. Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

Soru 4. Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

Soru 5. Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

 

 

Soru 6. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

 

 

Soru 7. Kaza yapmış bir aracı gören ilk yardımcı, kendisinin ve çevrenin güvenliğini sağladıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin kapalı, solunumunun olmadığını ve kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmamış olduğunu tespit etmiştir.

Buna göre, ilk yardımcının kazazedeyi araç içerisinden çıkarırken uygulaması gereken doğru teknik hangisidir?

Soru 8. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği´nde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

Soru 9. Görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır?

 

 

Soru 10. Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

 

 

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Soru 11. I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Numaralanmış ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması, aracın kurallara uygun olarak derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

Soru 12. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkındadır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

Soru 13. Bir araç sürücüsünün kendini geçmekte olan bir araca yavaşlayarak kolaylık sağlaması durumu trafikte hangi değer ile ifade edilir?

Soru 14. Hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 15. Açık kırıkla ilgili hangisi söylenemez?

Soru 16. Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı gösterme olasılığı yüksektir?

Soru 17. Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

 

 

I. Hız sınırlamasına uymadığı
II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı
III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Soru 18. I. Güvenlik güçlerine ait araçlar

II. Organ ve doku nakli yapan araçlar

III. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları

IV. Ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar

Verilen araçların geçiş üstünlüğünü kullanmadaki doğru sıralaması hangisidir?

Soru 19. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

Soru 20. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Soru 21. Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

 

 

Soru 22. Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

 

 

Soru 23. Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

 

 

Soru 24. Sürücüler, trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için hangisini yapmalıdır?

Soru 25. Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

Soru 26. Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

 

 

Soru 27. "Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar."

Verilen çalışma sistemi motor tiplerinden hangisine aittir?

Soru 28. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;

I. ışıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 29. Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

Soru 30. - Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

- Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenlerin yapılması durumunda hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 31. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

Soru 32. Dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur?

Soru 33. Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

 

 

Soru 34. -Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

-Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

-Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

Soru 35. Görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 

Soru 36. I. Yolcuların koruyucu tertibat kullanması

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken numaralanmış ifadelerden hangilerinin yapılması zorunludur?

Soru 37. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Soru 38. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Numaralanmış ifadelerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

Soru 39. Görseldeki sürücü trafik işaretini farketmeden yoluna devam ederse numaralanmış ifadelerden hangilerinin olma ihtimali vardır?

 

 

I. Yükün hasar görmesi
II. Direksiyon hâkimiyetinin kaybolması
III. Araç aksının kırılması veya amortisörlerin arızalanması

Soru 40. Bir kazazedenin taşınmasında, uyulması gereken genel kurallardan hangisi doğrudur?

Soru 41. Muayene süresi dolmasa bile aracın özel teknik muayenesi hangi durumda zorunludur?

Soru 42. -Bir el alna, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

-Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon hangisidir?

Soru 43. Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

Soru 44. Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

 

 

Soru 45. I. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir.
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 46. Hangisi "köprü yaklaşımı" levhasıdır?

Soru 47. Şekildeki uyarı ışığı araç gösterge panelinde yandığında sürücü ne yapmalıdır?

 

 

Soru 48. I.Ambulans ekiplerince müdahale yapılması

II.Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV.Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

Soru 49. Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

 

 

Soru 50. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir?

User Details