Ehliyet Sınavı Hazırlık

Haziran Ayı Sınav-10 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

Soru 5. I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

Soru 6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 7. Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?

Soru 8. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

Soru 9. 1- Hız azaltılır.

2- İşaret verilir.

3- Dar kavisle dönülür.

4- Sağ şeride girilir.  

Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

Soru 10. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

Soru 11. I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 12. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 13. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

Soru 15. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

Soru 16. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 18. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 19. • Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir?

Soru 21. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

Soru 22. I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

Soru 23. Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj (kavrama) pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 24. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 25. "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 26. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

Soru 27. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

Soru 28. Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

Soru 29. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 30. I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 31. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

Soru 32. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 33. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

Soru 34. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Soru 35. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 36. “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?

Soru 38. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Soru 39. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 40. Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 41. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 42. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 43. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Soru 45. Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

Soru 46. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?


Soru 47. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?

Soru 50. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

User Details