Ehliyet Sınavı Hazırlık

Haziran Ayı Sınav-28 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 2. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Soru 3. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 4. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

Soru 5. Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?

Soru 6. I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 7. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 8. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

Soru 12. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

Soru 13. Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Soru 14. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Soru 16. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

Soru 17. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 19. Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

Soru 21. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

Soru 22. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

Soru 23. • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Soru 24. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

Soru 25. Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

Soru 26. • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

Soru 30. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir?

Soru 31. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

Soru 33. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

Soru 34. Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Soru 35. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Soru 36. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

Soru 39. Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

Soru 40. Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

Soru 41. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Soru 42. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?

Soru 44. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Soru 45. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

Soru 46. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 47. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Soru 48. Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?

Soru 49. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 50. Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

User Details