Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ağustos Ayı Sınav-12 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

Soru 3. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

Soru 4. Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?

Soru 5. Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Soru 6. Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Soru 7. Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 8. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10. "İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır."

Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir?

Soru 11. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 12. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

Soru 14. Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Soru 15. Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

Soru 16. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Soru 17. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

Soru 18. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 19. Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Soru 20. Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

Soru 21. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

Soru 22. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

Soru 25. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

Soru 27. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 28. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 29. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

Soru 30. Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

Soru 31. 1- Suni solunum uygulanması

2- Dolaşımın değerlendirilmesi

3- Kalp masajı uygulanması

4- Hava yolu açıklığının sağlanması

“Yeniden canlandırma” basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

 

Soru 32. I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

Soru 33. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 34. Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Soru 35. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

Soru 37. Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

Soru 38. Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?

Soru 39. Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?

Soru 40. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 41. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

Soru 43. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 44. Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

Soru 45. "Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 46. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 48. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

User Details