Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ağustos Ayı Sınav-2 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?

Soru 2. Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Soru 4. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Soru 5. Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 6. 2014 yılında trafik kazalarındaki ekonomik kayıp 24 milyar TL. olup bu miktar yatırıma ayrılan payın yüzde ellisine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir.

Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Soru 8. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Soru 9. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

Soru 11. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 12. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?

Soru 13. I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

Soru 15. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

Soru 16. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 18. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 19. “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

Soru 20. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?

Soru 23. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?

Soru 24. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 25. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

Soru 26. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 27. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 28. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 29. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

Soru 31. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

Soru 32. I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri

II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri

III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

Soru 33. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 34. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 36. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 38. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

Soru 39. Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 40. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 41. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Soru 45. Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?

Soru 47. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

Soru 48. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

Soru 49. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 50. Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?

User Details