Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ağustos Ayı Sınav-21 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 2. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Soru 6. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir?

Soru 7. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Soru 8. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

Soru 9. “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

Soru 10. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

Soru 11. Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

Soru 12. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Soru 13. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 14. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

Soru 16. Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

Soru 17. Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

Soru 19. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

Soru 21. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Soru 22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?

Soru 24. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

Soru 25. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Soru 26. Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 27. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Soru 28. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Soru 29. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Soru 30. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Soru 31. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

Soru 32. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 34. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 35. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

Soru 36. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

Soru 38. Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Soru 41. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

Soru 42. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur?

Soru 44. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 45. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?

Soru 48. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

Soru 49. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 50. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

User Details