Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ağustos Ayı Sınav-23 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

Soru 2. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

Soru 4. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Soru 5. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 8. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

Soru 10. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Soru 11. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 12. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

Soru 13. Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 14. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 15. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

Soru 17. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

Soru 18. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 19. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

Soru 20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 21. I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

Soru 22. Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

Soru 24. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 26. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 27. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 28. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?


Soru 29. İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

Soru 30. Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

Soru 33. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Soru 35. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir?

Soru 36. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

Soru 37. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 38. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 39. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?

Soru 42. I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 43. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

Soru 45. I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Soru 46. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 47. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

Soru 48. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

Soru 50. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

User Details