Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ağustos Ayı Sınav-28 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

Soru 2. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 3. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 4. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 6. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

Soru 7. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Soru 9. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 10. Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 11. I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 12. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 13. İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

Soru 14. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir?

Soru 16. I- Soğukkanlılığını korumak

II- Her zaman tedbirli olmak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

Soru 17. I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?

Soru 20. 1- Hız azaltılır.

2- İşaret verilir.

3- Dar kavisle dönülür.

4- Sağ şeride girilir.  

Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 22. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

Soru 24. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

Soru 26. Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Soru 27. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Soru 28. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 29. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Soru 30. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

Soru 31. I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?

Soru 33. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 34. Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

Soru 36. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 37. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 38. Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 39. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

Soru 40. Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Soru 42. Motora yağ nereden konulur?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

Soru 44. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?

Soru 46. • Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

Soru 47. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

Soru 48. Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?

Soru 49. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

User Details