Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ağustos Ayı Sınav-31 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. • Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş

• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

Soru 2. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 3. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 6. Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 9. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

Soru 10. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?

Soru 13. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

Soru 14. Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?

Soru 15. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

Soru 16. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 17. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

Soru 19. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

Soru 20. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

Soru 21. Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?

Soru 23. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

Soru 25. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 26. I- Şiddetli kafa travması geçirdiğinin

II- Omurilik zedelenmesi olabileceğinin

III- Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin  

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangilerinin göstergesidir? 

Soru 27. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Soru 28. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

Soru 29. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

Soru 30. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

Soru 33. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 34. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

Soru 37. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?

Soru 39. Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

Soru 42. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

Soru 43. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?

Soru 45. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

Soru 46. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 47. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?

Soru 49. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

Soru 50. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

User Details