Ehliyet Sınavı Hazırlık

Aralık Ayı Sınav-10 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

Soru 2. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

Soru 4. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Soru 5. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

Soru 6. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Soru 7. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 8. • Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

Soru 9. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 10. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir?

Soru 12. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Soru 13. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 14. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 15. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

Soru 16. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

Soru 17. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Soru 18. Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 20. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 21. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 23. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 24. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

Soru 25. 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

Soru 26. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 27. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Soru 28. Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?

Soru 29. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Soru 30. Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

Soru 34. Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Soru 37. Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38. Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 40. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 41. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?

Soru 43. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

Soru 44. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?

Soru 45. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 46. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48. Rentek manevrası;

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 49. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 50. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

User Details