Ehliyet Sınavı Hazırlık

Aralık Ayı Sınav-13 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Soru 2. Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 4. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 5. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

Soru 6. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

Soru 8. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

Soru 9. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 10. Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 11. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 13. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

Soru 14. I- Soğukkanlılığını korumak

II- Her zaman tedbirli olmak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

Soru 16. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Soru 17. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 18. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli  gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 19. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Soru 20. Şekildeki 1 numaralı araç 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Soru 21. Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

Soru 22. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

Soru 24. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 25. I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

Soru 26. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?

Soru 27. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?

Soru 29. I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 30. Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Soru 32. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

Soru 33. İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye  düşürmez?

Soru 34. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 35. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 36. Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Soru 37. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 38. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 39. Şekle göre, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir?

Soru 40. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

Soru 41. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 43. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Soru 44. Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 45.  I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

II- Motorlu bisiklet ve motosikletler

III- Traktör ve iş makineleri

IV- Otomobiller

Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

Soru 46. I- Ağızdan buruna

II- Silvester (Göğüsten bastırma)

III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

Soru 47. Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

User Details