Ehliyet Sınavı Hazırlık

Aralık Ayı Sınav-14 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Soru 2. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Soru 3. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

Soru 5. "Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.

Soru 6. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

Soru 8. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 9. Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Soru 12. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 13. Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

Soru 14. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 15. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

Soru 16. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

Soru 17. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 18. Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 19. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

Soru 20. I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

Soru 23. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 24. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

Soru 25. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Soru 26. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

Soru 28. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 29. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 30. Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

Soru 32. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

Soru 33. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

Soru 35. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

Soru 37. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

Soru 38. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 39. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 40. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 41. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 43. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 44. Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

Soru 45. Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

Soru 46. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 47. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Soru 48. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 49. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

Soru 50. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

User Details