Ehliyet Sınavı Hazırlık

Aralık Ayı Sınav-21 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

Soru 2. • Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş

• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

Soru 3. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

Soru 7. I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

Soru 9. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

Soru 12. Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

Soru 15. Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

Soru 16. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

Soru 17. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

Soru 19. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

Soru 20. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?

Soru 22. Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

Soru 24. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Soru 25. Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

Soru 26. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 27. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?

Soru 29. Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

Soru 30. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

Soru 33. Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 34. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

Soru 39. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 40. Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

Soru 41. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

Soru 42. I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 43. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 44. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

Soru 45. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 46. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 47. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 48. “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Soru 49. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 50. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

User Details